Nye E39

Nye E39

Den nye E39 kommer til å ligge rett nord for Skoie gård. I den forbindelse er det mange som lurer på akkurat hvor veiforløpet kommer til å gå, og hvilke innvirkninger den kommer til å ha på gårds og barnehagedriften.

Skoie gård deltok tidlig i planleggingsprosessen med innspill om at veien bør legges så langt vekk som mulig på grunn av støyforurensning.

Korridoren som har blitt foreslått ligger nærme, men har en bredde på 250 meter. Hvor veien legges innenfor denne korridoren kan ha mye å si for fremtidig drift av barnehagen.

Nedenfor vil vi fortløpende publisere ny informasjon om veien.

Nyheter om nye E39