Historie

Gårdens historie

Skoie gård ble som dagens vertskap kjenner til bygget av Frodes tippoldeforeldre Martin og Gurine, som var Frodes mormors(Gunnlaug Vatne) morfar og mormor.

De bygget gårdens hovedhus  og fjøs omkring 1890. Gurine døde tidlig og Martin giftet seg på nytt i byen med Oline, og solgte gården til Lars og Gurine Vatne, som var Frodes morfars foreldre.

Gården ble da brukt til å produserer nøvendige produkter for å mette og kle en familie på den tiden. I 1946 giftet Frodes morfar, Nils Vatne seg med operasjonsøster Gunnlaug Skagestad, de overtok da gården. De hadde 6-7 kyr, 1 hest, 3-4 sau og noen høns og gris.For å spe på inntektene begynte Nils i  Statens Veivesen. Nils og Gunnlaug fikk 4 døtre. Eldste datter Solveig overtok gården sammen med sin mann Karl Hilmar Larsen i 1984, etter å ha bygget eget hus på gården i 1973.

I 1977 var det så mye tung snø at fjøset raste sammen. Det ble bygget opp igjen i 1980 mens Nils og Gunnlaug ennå eide gården, men det var Karl Hilmar som stod for det prakiske arbeidet. Karl Hilmar og Solveig  drev med slakteokser og sau i ulike perioder, samt arbeid skogen. De har fire barn.

Frode som odelsgutt overtok gården sammen med sin kone Tone i 2000. De har tre barn, og driver Skoie gård slik den er i dag.

Fakta om gården i dag

Areal: 530 dekar

Skog: 500 dekar

Dyrket mark og beite ca 30 dekar.

Bygninger:

Kårhus ombygd og modernisert i 2000

Låve og driftsbygning ombygd til barnehage/selskapslokale/fjøs i 2006

Eiketunet med gamme og naturlekeplass for barnehagen

Verksted/ garasje modernisert 2009

Grotta ferdigstilt 2010