Smittevern

Sykdom hos barna

Vi tenker det er lurt med jevnlig oppdatering på «hva er sykt barn» i barnehagen i koronatiden.

Vi følger FHI sine anbefalinger og regler og bruker dem som et minimum.  Våre «blihjemmeregler» ved sykdom har vi i tillegg tilpasset kommunelegen i Lindesnes sine anbefalinger og vår barnehage generelt.

Her er reglene:

  • Feber -> BLI HJEMME (minst en feberfri dag)
  • Oppkast og diaré -> BLI HJEMME (i minst 48timer)
  • Gult og grønt snørr, samt tett nese -> BLI HJEMME
  • Hostekuler, nyserekker og sår hals -> BLI HJEMME
  • Almenntilstanden skal være god før barnet kommer tilbake

Strenge smittevernregler er ikke bare forbundet med frykt for koronasmitte, MEN er ment som et vern for ikke å få andre epidemier til å gi knockout på flere barn og dermed flere berørte familier som må holde seg hjemme. Ikke minst for å ikke smitte personalet, der vi i verste fall kan måtte ha stengt for halve og hele grupper pga. mangel på personal og økt trykk på koronatesting da personalet blir testet raskt ved sykdomsfølelse.

Vi henstiller derfor til en streng politikk på om ditt/deres barn kan stille i barnehagen. Så er vi bedre rustet på å holde hjulene igang.

Her er en grei huskeregel: Er du i tvil, er muligheten veldig stor for at barnet bør holdes hjemme. Er det friskt, så råder ikke tvilen. 😉😷

Det er  alltid lov å forhøre seg etter noen dager hjemme når kun restsymtomer er å spore . Det kan da være lurt å komme til utetiden (9:30/10:00), så er vi alltid på den sikre siden. 😷

Korona er kjipt, men om vi hjelper hverandre på smittevern, så blir det mindre kjipt for alle. 😉

Tone

Barnehagen i koronatiden

Vi er så heldige at vi er en gårds-og friluftsbarnehage med god boltreplass både ute- og innendørs. Det å få være mye ute er veldig positivt i forhold til smittetrykk, men også for barns helse, trivsel og velvære. På en engasjerende og trygg måte vil hverdagen vår ha ekstra fokus på håndvask og rengjøring.

Skoie følger trafikklysmodellen som FHI har utarbeidet for barnehager. Denne deler smitterisikoen inn i grønt, gult og rødt.

  • Om nivået er grønt er det nesten som før koronatiden. (noen restriksjoner er det her også)
  • Ved gult nivå er barnehagen delt i to grupper bestående av ca. 10 barn. Hver gruppe har to voksne som er primærkontakt for “sine» barn igjen. Dette gir økt trygghet hos barna og gjør det enklere å forholde seg til foreldre/foresattes spørsmål og kontakt angående sitt/sine barn. Når barna føler seg trygge, sett, elsket og godt ivaretatt, er utgangspunktet for læring og mestring det beste. 
  • Havner vi på rødt nivå, vil åpningstiden innsnevres, maten må smøres hjemme og vi vil utelukkende benytte oss av uteområdene. Det vil si at barna må leveres på snuplassen og være fullt påkledt med regntøy eller vinterdress.

Om vi er på grønt, gult eller rødt, skal barna oppleve hverdagen mest mulig som «normal». Derfor beholder vi de samme gruppene, opplever naturen, følger bondens årshjul, og bygger vennskap og trygge relasjoner fra hjerte til hjerte.

Barnehagen jobber for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger, noe som fjøs-stellet, opphold i naturen samt blandede aldersgrupper bidrar til. Dette har vi også tatt høyde for i koronatiden, på alle farge-nivåer. 

Hverdagen i barnehagen

Vi starter dagen med rolige aktiviteter som spill, pussel og tegning o.l, for deretter å nyte deilig frokost sammen inne. Personalet smører nistepakkene, og vi har egen kjøkkenansvarlig som lager varm mat og passer på porsjonsvis utdeling av mat i barnas egen medbrakte matskål. Etter frokosten er det tid for fjøsstell, lufte hunden, bestige noen knauser, vandre noen stier, snekre, lage og oppleve skogens ro. 

Vi ønsker å trygge barna i denne store, og til tider urolige verden. Trygghet kommer innenfra. Bygget med ro, tid og kjærlighet som viktigste byggesteiner og tillit som limet. 

Korona er forbigående, mens barnas liv er under oppbygging. Stabilisering og en konstruksjon av liv, glede, håp, vennskap, kjærlighet, omsorg, tro, undring, selvtillit, forståelse, empati er viktig for oss og våre små spirer som langsomt gror. 

Vårt overordnede mål er alltid: trygghet.