Barnehagen har egen kafé og over 500 dekar med boltreplass. Nå kan det bli slutt (barnehage.no 21. juni)

Barnehagen har egen kafé og over 500 dekar med boltreplass. Nå kan det bli slutt (barnehage.no 21. juni)
21. juni 2019 admin
In E39

Barnehage.no publiserte den 21. juni en artikkel om Skoie: les den her