Statens Vegvesens forslag

Statens Vegvesens forslag
1. mai 2019 admin
In E39

Statens Vegvesens forslag

I 2015 kom Statens vegvesen med forslag til korridor. Den kan sees nedenfor i videoen. Traseen er her blitt lagt på nordsiden av Ørnefjell (første store høyde etter broen). En slik plassering vil føre til at ørnefjell kan skjerme Skoie for veien og den medførende støyen.