Hvordan hjelpe

Hvordan hjelpe
15. mai 2019 admin
In E39

Målet vårt er å skjerme barnehagen så godt som mulig for støy og andre forurensninger. Veien kommer, men den bør ha minst mulig effekt på boliger og næring. etc