Befaring Nye Veier

Befaring Nye Veier
30. april 2019 admin
In E39

Nye veier var på befaring den 30/04/19. Nedenfor ligger referatet fra befaringen og det påfølgende møtet.

Referat befaring