Hjem

Et naturlig valg

Skoie Gård ligger usjenert til i landlige omgivelser, men likevel bare 10 minutters kjøring fra Mandal sentrum østover mot Kristiansand og Søgne.

Her driver vi gårdsbarnehage, kafe, skogsdrift, revisjonsarbeid for Matmerk og maskin-entrepenørskap

 

Skoiesangen

Tekst og melodi: Bjørn Sandvik
Sang: Bjørn og Daniel Sandvik, samt barn fra Skoie gårdsbarnehage

 

  Barnehagen  

 

 

Våre vedtekterSøke plassAnsatte

 

 

 

Instagram

 

   Om barnehagen

   Siden vi oppholder oss mye utendørs, er aktivitetstilbudet både stort og variert. I tillegg til «vanlige» barnehageaktiviteter, som lekeapparater, sandkasse og turer i skog og mark, ønsker vi å framheve den gode og avslappede holdningen barna får til omgang med dyr hos oss. På Skoie Gård har vi sauer, geiter, høner, kaniner, hund . Dyrene er en naturlig del av dagen i barnehagen, og som alle barna lærer litt om, og får være med på det daglige stellet av disse. Skoie Gård har en stor «gamme» og en lavo til disposisjon, og det er bl.a. her barna inntar de fleste måltider.

   Avdelingsfri barnehage. Det innebærer at vi organiserer oss på en litt annen måte enn de tradisjonelle avdelingsinndelte barnehagene. Barna deles i grupper etter eget valg av aktivitet, eller at de deles i faste grupper etter alder/modenhet i forbindelse med påkledning, turer osv. Dette betyr at barna kan fungere i flere ulike grupper i løpet av en uke, noe som gjør at alle trives og vokser i takt med alderen.

   Gårdsgalleri

   Vår visjon

   En del av vår visjon er ”der spirer får gro.” Skoie Gårdsbarnehage skal bidra og inspirere til og skape grobunn for en bærekraftig utvikling. I barnehagen er det læreprosessen som er det viktigste for barna, prosessen og opplevelsene de får gjennom å erfare selv, forske, prøve ut, feile og repetere.

   Vi ønsker at barna skal:

     Være trygge på seg selv.
     Bli glad i naturen, og lære hvordan vi tar vare på den.
     Bli trygge på dyr, og ha god kunnskap om dyr og stell.
     Vite hvor maten vi spiser kommer i fra, og hva som er god og sunn mat